Đại úy Lê Công Long - Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp (Công an huyện Đô Lương, Nghệ An) khẳng định phía cơ quan công an huyện đã làm đúng quy trình, đúng lương tâm

Đại úy Lê Công Long - Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp (Công an huyện Đô Lương, Nghệ An) khẳng định phía cơ quan công an huyện đã làm đúng quy trình, đúng lương tâm (đọc thêm)