video cùng chuyên mục

Đại hội nhà báo tỉnh Quảng Trị

“Để có một nền báo chí mạnh, nhất thiết phải xây dựng được đội ngũ những người làm báo mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, gương mẫu về đạo đức…”