Quảng Trị:

Xây dựng đội ngũ người làm báo mạnh, bản lĩnh chính trị vững vàng

(Dân trí) - “Để có một nền báo chí mạnh nhất thiết phải xây dựng được đội ngũ những người làm báo mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, gương mẫu về đạo đức…”.

Đó là phát biểu của ông Nguyễn Đăng Quang - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị, tại Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội nhà báo tỉnh Quảng Trị

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị diễn ra trong 2 ngày 25 và 26/9, với chủ đề “Tăng cường xây dựng hội vững mạnh, đội ngũ người làm báo Quảng Trị bản lĩnh, tâm huyết, sáng tạo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”. 

Xây dựng đội ngũ người làm báo mạnh, bản lĩnh chính trị vững vàng - 1

Đại hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2020-2025

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Đăng Quang - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những thành tích của Hội Nhà báo và những người làm báo đạt được, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền những năm qua. 

Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhấn mạnh, thông qua hoạt động nghiệp vụ, đội ngũ những người làm báo cần góp phần xây dựng và lan tỏa quyết tâm và khát vọng vươn lên “trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao của cả nước”.

Tập trung cổ vũ các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nêu cao tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, tâm huyết, sáng tạo; tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa tổ chức hội và các cơ quan báo chí của tỉnh, giữa tổ chức hội và các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, nhằm tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin, để thông tin khách quan, chính xác, kịp thời về tình hình của tỉnh, nhất là các vấn đề nhạy cảm, nổi cộm, bức xúc, trên tinh thần xây dựng và cầu thị, hướng tới mục tiêu chung xây dựng Quảng Trị ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Xây dựng đội ngũ những người làm báo mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, gương mẫu về đạo đức, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của người làm báo Việt Nam, giữ vững phẩm chất đạo đức, tác phong của người làm báo cách mạng “mắt sáng, lòng trong, bút sắc”, có nhãn quan chính trị nhạy bén để lựa chọn, xử lý, định hướng thông tin, tránh thông tin một chiều hoặc chỉ thông tin trái chiều, gây tác động tiêu cực, hậu quả xấu tới xã hội.

Chú trọng nâng cao chất lượng tin, bài phản ánh trên các phương tiện thông tin, coi trọng tính chân thật, tính chiến đấu, tính nhân văn, tính thời sự và định hướng dư luận của mỗi tác phẩm báo chí.

Xây dựng đội ngũ người làm báo mạnh, bản lĩnh chính trị vững vàng - 2

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng bức trướng cho Hội Nhà báo tỉnh

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị trình bày tại đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, Hội Nhà báo và đội ngũ những người làm báo tỉnh Quảng Trị đã vượt qua mọi khó khăn, xác định trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của người làm báo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước.

Hoạt động chuyên môn nghiệp vụ liên tục trong nhiều năm Hội Nhà báo đều có hội viên đạt giải báo chí Quốc gia và giải báo chí chuyên ngành...

Đại hội đã đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025: Hội Nhà báo không ngừng nâng cao vai trò, vị trí, chất lượng và hiệu quả hoạt động, xứng đáng với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo Việt Nam.

Tập hợp, đoàn kết, động viên hội viên, người làm báo trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền về sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới của quê hương, đất nước.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động công tác hội; xây dựng, củng cố tổ chức hội vững mạnh từ cơ sở. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên nhà báo.

Xây dựng đội ngũ người làm báo Quảng Trị vững về chính trị, bản lĩnh, tâm huyết, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới.  

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 8 ủy viên; Tổng Biên tập Báo Quảng Trị tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị.

Nhân dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng bức trướng cho Hội Nhà báo tỉnh, UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen cho các tập thể, cá nhân.