Đại biểu Quốc hội nói về "phí chia tay" 3-5 USD/người

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Quốc Hưng nói về "phí chia tay" 3-5 USD/người khi xuất cảnh. (đọc thêm)