Đà Nẵng lập chốt kiểm tra ngẫu nhiên, phạt người ra đường không lý do

Nhiều chốt kiểm soát được thiết lập trên địa bàn Đà Nẵng để tuyên truyền, nhắc nhở người dân chỉ ra đường khi cần thiết, xử phạt các trường hợp không chấp hành…
Mới nhất