Cướp giật vé số của người tàn tật

Người đàn ông tàn tật vừa đưa xấp vé số cho Sơn xem thì đối tượng này bất ngờ tăng ga bỏ chạy.
Mới nhất