video cùng chuyên mục

Cuộc sống đói khổ của 2 đứa trẻ ở với cha bị bệnh thần kinh

Người mẹ vốn không bình thường bỏ nhà đi biền biệt, 2 đứa nhỏ sống trong túp lều chực đổ sập cùng người cha tính tình cũng lúc tỉnh lúc mê, cả 3 bố con họ đang trải qua chuỗi ngày "bữa đói, bữa no".