“Cuộc chiến” bên trong bệnh viện chống dịch corona tại Trung Quốc

Các y tá phải hoạt động liên tục trong bộ đồ bảo hộ ngột ngạt, thậm chí mất luôn nhận thức về thời gian khi làm việc bên trong bệnh viện chống dịch corona tại Trung Quốc. (đọc thêm)