Cục trưởng Cục Người có công Đào Ngọc Lợi phát biểu

Cục trưởng cho biết phường cần quyết liệt hơn nữa trong việc hoàn thiện hồ sơ chi trả cho nhóm lao động tự do trong gói an sinh 62.000 tỷ đồng.
Mới nhất