Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội đã đến kiểm tra việc chi trả tiền hỗ trợ Vĩnh

Ông Nguyễn Văn Hồi - Cục trưởng Cục bảo trợ Xã hội kiểm tra việc chi trả tiền hỗ trợ người dân tại Vĩnh Long
Mới nhất