Cục QLTT Đắk Lắk tiến hành kiểm tra một tiệm thuốc găm hàng khẩu trang

Hiệu thuốc tây bị xử phạt 30 triệu đồng vì găm hàng khẩu trang không bán cho người dân (đọc thêm)