Công trình của Bệnh viện E đạt giải Nhất Nhân tài đất Việt lĩnh vực Y Dược 2019

GS. TS Lê Ngọc Thành, đại diện nhóm nghiên cứu Bệnh viện E gửi lời cảm ơn đến các bệnh nhân và người nhà đã đóng góp một phần quan trọng trong sự thành công của đề tài nghiên cứu vừa đạt giải Nhân tài đất Việt. (đọc thêm)