Công nhân thất nghiệp tăng cao sau dịch Covid-19.

Do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 khiến nhiều doanh nghiệp ngưng hoạt động, số lượng người thất nghiệp tăng mạnh.
Mới nhất