Công nhân của HTX Quyết Thắng lo lắng vì đứng trước nguy cơ thất nghiệp

Công nhân không có việc làm từ 10 ngày nay (đọc thêm)