Công nghệ chỉnh sửa lỗi sai phát âm của AloKiddy sẽ giúp học viên cải thiện được khả năng phát âm

Alokiddy đã cho ra đời 2 công nghệ đặc biệt giúp trẻ tự tin nói Tiếng Anh như người bản xứ. Đó là công nghệ chỉnh sửa lỗi sai khi phát âm và công nghệ giao tiếp với robot Izy Speak.
Mới nhất