Công an TPHCM thành lập Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu

Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu được thành lập giúp Công an TPHCM giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự và sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.
Mới nhất