Công an tỉnh Nghệ An lý giải vì sao không bàn giao hổ cho chủ nhà chăm sóc

Phó GĐ CA tỉnh Nghệ An cho rằng nếu bàn các cá thể hổ cho chủ nhà sẽ dẫn đến tiêu hủy, thay đổi vật chứng, làm ảnh hưởng đến khả năng chứng minh vật chứng trong vụ án hình sự.
Mới nhất