video cùng chuyên mục

Côn trùng

Giờ đây đã có trong tay một trại nuôi dế lớn, cùng nhà hàng chuyên bán các món ăn côn trùng nổi tiếng, hệ thống nuôi cung cấp các sản phẩm từ côn trùng trên nhiều tỉnh thành.