Con gái lớp 4 ôm mẹ khóc xin mẹ đừng chết

Hai mẹ con nước mắt đầm đìa khi nghĩ về những ngày sắp tới (đọc thêm)