video cùng chuyên mục

Con đường đi bộ "kinh dị" nhất thế giới

Toàn bộ con đường bên vách Hóa Sơn được chia thành ba đoạn và đoạn nguy hiểm nhất thực sự là đoạn cuối cùng.