Cô học trò nghèo trong ngôi nhà sắp sập

Lời nguyện cầu của cô học trò nghèo trong căn nhà sắp sập bên sườn đồi. (đọc thêm)