Cô gái bỏ công việc 15 triệu đồng/tháng về quê khởi nghiệp bằng giấy loại

Lê Thị Khởi quyết định bỏ công việc với mức lương mơ ước, xin mẹ bán 1 phần đất vườn để lấy vốn khởi nghiệp. Khi cô gái này khởi nghiệp bằng đống phế liệu, giấy vụn, không ít người lắc đầu ái ngại, thậm chí lo lắng cho Khởi nhưng cô gái có máu liều và “không biết buồn” ấy có niềm tin mãnh liệt vào ý tưởng khởi nghiệp của mình.
Mới nhất