Cô gái 10X viết phần mềm giúp người gặp khó khăn vì dịch Covid-19

Bùi Hương Giang viết phần mềm kết nối các tình nguyện viên và tổ chức tình nguyện ở Canada gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
Mới nhất