Cô bé lưng bị gù và đôi bàn tay mọc ngược

Cô bé lưng bị gù và đôi bàn tay mọc ngược viết chữ rất đẹp (đọc thêm)