Clip: Ông Nguyễn Văn Đàn mong muốn cơ quan chức năng công nhận cho bà Trần Thị Đàm là Bà mẹ VNAH có 3 người con liệt sĩ.

Clip: Ông Nguyễn Văn Đàn mong muốn cơ quan chức năng công nhận cho bà Trần Thị Đàm là Bà mẹ VNAH có 3 người con liệt sĩ. (đọc thêm)