Clip: Bật cười với cuộc đối thoại phi ngôn ngữ giữa bác nông dân và... con

Niềm vui của bác nông dân xuất hiện trong đoạn clip dưới đây khi có một cuộc đối thoại “phi ngôn ngữ” với chú dê của mình sẽ khiến bạn phải bật cười. (đọc thêm)