Chuyện về những người phụ nữ "đi săn tử thần" trên "đất lửa" Quảng Trị

Nhiều người gọi công việc của những người phụ nữ thuộc đội rà phá bom mìn là nghề "đi săn tử thần". Bởi lẽ hàng ngày, các chị phải tiếp xúc với vô vàn bom đạn, vật liệu nổ còn sót lại trong chiến tranh, chỉ cần sai một ly hay bất cẩn trong tích tắc, tính mạng có thể ngàn cân treo sợi tóc. (đọc thêm)