Chuyển đổi số đòi hỏi sự vào cuộc của nhiều cấp ngành

Theo ông Vũ Trọng Bình, Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB&XH), chuyển đổi số đòi hỏi sự vào cuộc của nhiều cấp ngành.
Mới nhất