Chùa Hồng Quang

Trụ trì Thích Thiện Thông chia sẻ tình cảm với trẻ được nuôi dưỡng tại chùa (đọc thêm)