Về trang chủ

Chủ tịch TPHCM yêu cầu kiểm soát chặt người nhập cảnh (Video: Hoàng Thuận)

Người nhập cảnh trái phép sẽ bị xử lý nghiêm theo mức độ sai phạm
Dân trí
Đang xem
Chủ tịch TPHCM yêu cầu kiểm soát chặt người nhập cảnh (Video: Hoàng Thuận)
02:34

Chủ tịch TPHCM yêu cầu kiểm soát chặt người nhập cảnh (Video: Hoàng Thuận)

Mới nhất