video cùng chuyên mục

Chủ tịch HĐND TPHCM cho biết lãnh đạo thành phố đang tìm cách giải quyết thỏa đáng cho người dân Thủ Thiêm

Chủ tịch HĐND TPHCM cho biết lãnh đạo thành phố đang tìm cách giải quyết thỏa đáng cho người dân Thủ Thiêm