Chủ cửa hàng heo quay, vịt quay than "ế" vì dịch Covid-19

Không còn cảnh chen lấn mua heo quay, vịt quay như mọi năm khiến chủ các cửa hàng buồn ra mặt. Nhiều cửa hàng phải cắt giảm người làm, chấp nhận thua lỗ vì vắng khách.
Mới nhất