Chồng ở nhà xem vợ sinh con qua Zoom

Marty đã ở nhà và được bệnh viện sắp xếp theo dõi ca sinh của vợ thông qua ứng dụng Zoom. (đọc thêm)