Chim quý đậu trắng cánh đồng lúa tại Quảng Trị

Trước và sau Tết Nguyên đán, cả nghìn con cò nhạn có tên trong Sách Đỏ Việt Nam xuất hiện trên cánh đồng lúa Quảng Trị. (đọc thêm)