Chim ác là tấn công người đi đường

Chim ác là tấn công người đi đường ở Australia.
Mới nhất