Về trang chủ

Chiêm ngưỡng tuyệt tác chạm khắc hơn 400 năm tuổi tại Hà Nội

Đình Tây Đằng (huyện Ba Vì, TP. Hà Nội) là di sản kiến trúc gỗ bậc nhất xứ Đoài, là một trong sáu ngôi đình tiêu biểu của miền bắc.
Dân trí
Đang xem
Chiêm ngưỡng tuyệt tác chạm khắc hơn 400 năm tuổi tại Hà Nội
04:12

Chiêm ngưỡng tuyệt tác chạm khắc hơn 400 năm tuổi tại Hà Nội

Mới nhất