Về trang chủ

Chiếc xe lăn đặc biệt Paramobile giúp người khuyết tật có thể chơi golf

Từ ý tưởng của Anthony Netto, những chiếc xe lăn đặc biệt đã ra đời, giúp cho nhiều người khuyết tật làm được điều thần kỳ là vẫn có thể chơi golf.
Dân trí
Đang xem
Chiếc xe lăn đặc biệt Paramobile giúp người khuyết tật có thể chơi golf
00:49

Chiếc xe lăn đặc biệt Paramobile giúp người khuyết tật có thể chơi golf

Mới nhất