Chia sẻ kinh nghiệm gắn kết tổ chức Đảng, Công đoàn tại doanh nghiệp ngoài Nhà nước

Toạ đàm có chủ đề “Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên và sinh hoạt chi bộ trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước”. (đọc thêm)