video cùng chuyên mục

Chị Ngyễn Thị Liên - Trưởng phòng Y tế nuôi dưỡng Trung tâm Bảo trợ xã hội

Chị Nguyễn Thị Liên - Trưởng phòng Y tế nuôi dưỡng - Trung tâm Bảo trợ xã hội II Hà Nội chia sẻ