Về trang chủ

Chỉ 1/20 người mua bảo hiểm xe máy bắt buộc được bồi thường

Theo báo cáo sơ bộ của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), năm 2019, số tiền bồi thường bảo hiểm cho xe máy là 45 tỷ đồng, trong khi người đi xe máy phải chi 765 tỷ đồng mua bảo hiểm.
Dân trí
Đang xem
Chỉ 1/20 người mua bảo hiểm xe máy bắt buộc được bồi thường
02:06

Chỉ 1/20 người mua bảo hiểm xe máy bắt buộc được bồi thường

Mới nhất