video cùng chuyên mục

ChatToday7: Chuyên gia an ninh mạng kiếm chục nghìn USD/tháng?

Những chuyên gia tìm ra lỗ hổng bảo mật cho các tập đoàn lớn có thể kiếm được hàng chục nghìn USD mỗi tháng.