Chàng trai Bình Định biến phế phẩm mo cau “đẻ” ra … tiền

Từ phế phẩm người dân đốt bỏ đi, chàng trai xứ dừa Hoài Nhơn (Bình Định) Nguyễn Sơn Tịnh đã biến những mo cau thành những sản phẩm thân thiện với môi trường, với hy vọng thay thế đồ nhựa dùng 1 lần. (đọc thêm)