Chàng trai 8X sở hữu hơn 2000 đầu sách cổ

(Dân trí) - Mới học lớp 4, Nguyễn Thanh Thuận (1989) đã biết nhịn ăn để mua sách đọc. Chính nhờ đam mê sách cổ từ thưở nhỏ, đến nay Thanh Thuận sở hữu hơn 2000 đầu sách, trong đó có nhiều sách cổ thuộc vào hàng quý, hiếm.
Mới nhất