Cây rơm "khủng" có giá gần nửa tỷ đồng ở Quảng Ngãi

Cây rơm "khủng" có giá gần nửa tỷ đồng ở Quảng Ngãi (đọc thêm)