"Cây" lọc không khí bằng rêu, giảm tình trạng ô nhiễm đáng kinh ngạc

Được phát triển và hoạt động dựa trên khả năng lọc không khí của rêu, thiết bị này có thể lọc và làm mát không khí đáng kinh ngạc, ngăn ngừa tình trạng ô nhiễm trong thành phố.
Mới nhất