Cầu Thăng Long: "Chiếc áo vá đụp" trước kỳ đại tu sửa lần 3

Theo dự kiến trong tháng 7 tới, cầu Thăng Long sẽ được đóng cửa hoàn toàn để đại tu lần thứ 3 với số vốn dự kiến lên tới 270 tỷ đồng, thời gian đóng cửa cầu sửa chữa kéo dài hết năm 2020. (đọc thêm)