Cầu siêu 64 liệt sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma

Sáng 13/3, Ban liên lạc truyền thống Bộ đội Trường Sa giai đoạn 1984 – 1988 tại Đà Nẵng đã tổ chức lễ cầu siêu tâm linh 64 liệt sĩ đã hy sinh tại đảo Gạc Ma 14/3/1988 và các liệt sĩ hy sinh trên quần đảo Trường Sa. (đọc thêm)