Cầu nghìn tỷ vẫn "cửa đóng then cài" sau 4 tháng thông xe kỹ thuật

Cây cầu dây văng đầu tiên và có quy mô lớn nhất tỉnh Quảng Ngãi vẫn chưa được đưa vào sử dụng sau 4 tháng thông xe kỹ thuật.
Mới nhất