video cùng chuyên mục

Cầu dây văng đẹp mắt tại An Huy

Cầu dây văng đẹp mắt được xây dựng bắc qua sông Dương Tử ở An Huy, Trung Quốc.