Cao tốc TPHCM- Trung Lương xuống cấp

Sau hơn 1 năm không sử dụng, cao tốc TPHCM- Trung Lương có nhiều đoạn xuống cấp.
Mới nhất